Tin Tức
Ngành gỗ và bài toán lao động

Ngành gỗ và bài toán lao động

Áp lực tiến độ giao hàng ngày càng lớn, trong khi đó, ngành gỗ đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn lao động đối với khối doanh nghiệp FDI…...

read more