Ngành gỗ và bài toán lao động

Ngành gỗ và bài toán lao động

Áp lực tiến độ giao hàng ngày càng lớn, trong khi đó, ngành gỗ đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn lao động đối với khối doanh nghiệp FDI… Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp buộc phải tìm giải pháp để nâng cao năng suất lao động. Theo báo cáo của Tổng Cục Lâm...
FDI trong ngành gỗ: Xây dựng hệ sinh thái FDI tốt

FDI trong ngành gỗ: Xây dựng hệ sinh thái FDI tốt

” FDI tốt là FDI có thể đóng góp vào tầm nhìn chung của ngành gỗ. FDI tốt thực sự nhấn vào sâu vào ngành công nghiệp, đầu tư sản xuất kết hợp chuỗi cung ứng Việt Nam, chuyển giao công nghệ, không chỉ đơn thuần là FDI nhập khẩu hay xuất khẩu. FDI tốt đương nhiên...
Đón cơ hội từ nguồn nguyên liệu châu Âu

Đón cơ hội từ nguồn nguyên liệu châu Âu

Dù các con số thống kê cho thấy ngành gỗ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Bà Huyen Richard, Giám đốc công ty RNBS chuyên cung cấp gỗ cho thị trường Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Campuchia, Việt Nam,..  vẫn có cái...