FDI trong ngành gỗ: Xây dựng hệ sinh thái FDI tốt

FDI trong ngành gỗ: Xây dựng hệ sinh thái FDI tốt

” FDI tốt là FDI có thể đóng góp vào tầm nhìn chung của ngành gỗ. FDI tốt thực sự nhấn vào sâu vào ngành công nghiệp, đầu tư sản xuất kết hợp chuỗi cung ứng Việt Nam, chuyển giao công nghệ, không chỉ đơn thuần là FDI nhập khẩu hay xuất khẩu. FDI tốt đương nhiên...
Đón cơ hội từ nguồn nguyên liệu châu Âu

Đón cơ hội từ nguồn nguyên liệu châu Âu

Dù các con số thống kê cho thấy ngành gỗ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Bà Huyen Richard, Giám đốc công ty RNBS chuyên cung cấp gỗ cho thị trường Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Campuchia, Việt Nam,..  vẫn có cái...